Πίνακας προδιαγραφών για 4MXS-F

4MXS68F2V1B 4MXS68F3V1B2 4MXS68F3V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 49 49 49
  Ψύξη Ονομ. dBA 48 48 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Συγκρότημα συστολής 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 5.4 5.4 5.4
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Charge kg 2.6 2.6 2.6
  Τύπος   R-410A R-410A R-410A
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46
      Ελάχ. °CDB -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 15.5 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 60 60
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 936 936 936
    Βάθος mm 300 300 300
    Ύψος mm 735 735 735
Βάρος Μονάδα kg 58 58 58
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m     7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m     15
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m     0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m     60
Συμπιεστής Τύπος       Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing