Πίνακας προδιαγραφών για 4MWXM-A9

4MWXM52A2V1B9
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 47
  Ψύξη Ονομ. dBA 46
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Βιδωτή σακούλα 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Συγκρότημα συστολής 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3
Ψυκτικό μέσο GWP   675
  Φορτίο kg 2.20
  Τύπος   R-32
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 420
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές σ.α.λ. 420
Operation range Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46
      Ελάχ. °CDB -10
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 50
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 974
    Βάθος mm 401
    Ύψος mm 734
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Βάρος Μονάδα kg 60
Power supply Phase   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Για ένα δωμάτιο
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου