Πίνακας προδιαγραφών για 4MXM-N

4MXM68N2V1B (Archived) 4MXM80N2V1B (Archived)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734 734
    Πλάτος mm 958 958
    Βάθος mm 340 340
Βάρος Μονάδα kg 63 67
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851 851.0
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24.1 24.1
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851.0 851.0
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24.1 24.1
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48 49
  Θέρμανση Ονομ. dBA 48 49
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32
  Φορτίο kg 2.00 2.40
  GWP   675 675
Piping connections Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 60 70
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3 3
  Συγκρότημα συστολής 1 1
Power supply Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου