Πίνακας προδιαγραφών για 5MXM-N

5MXM90N2V1B (Archived)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 52
  Ψύξη Ονομ. dBA 52
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Βιδωτή σακούλα 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3
  Συγκρότημα συστολής 1
Ψυκτικό μέσο Refrigerant-=-Charge-=-TCO2Eq TCO2Eq 1.6
  GWP   675
  Charge kg 2.40
  Τύπος   R-32
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46
      Ελάχ. °CDB -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18
      Ελάχ. °CWB -15
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 75
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 958
    Βάθος mm 340
    Ύψος mm 734
Βάρος Μονάδα kg 68
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24.1
    Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24.1
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851
Power supply Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου