Πίνακας προδιαγραφών για ABQ-C / AZQS-B(8)V1

ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.1 13.0 (1)
Ψύξη χώρου SEER   4.65 4.65   5.01
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 512 716   1,559
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50   13.0
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 5.65 6.78   12.3
  SCOP/A   3.80 3.80   3.58
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,082 2,498   4,811
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,165 1,813 2,153
  EER   2.91 2.62 2.81 3.36 (3)
  COP   3.51 3.42 3.41
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   C D C
    Θέρμανση   B B B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5 (2)
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (4) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 (4) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2
    (5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
    (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (6) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου