Πίνακας προδιαγραφών για ABQ-C

ABQ100CV1 ABQ125CV1 ABQ140CV1 ABQ71CV1
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 41 53 55
    Ονομ. dBA 38
    Μέτρια dBA   52 53
    Χαμηλή dBA 36 50 50
  Ψύξη Μέτρια dBA   52 53
    Χαμηλή dBA 36 50 50
    Υψ. dBA 41 53 55
    Ονομ. dBA 38
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης     Εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού     Εγχειρίδιο χειρισμού
  Βίδα+Ροδέλα Βίδα+Ροδέλα     Βίδα+Ροδέλα
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο Ασύρματο τηλεχειριστήριο     Ασύρματο τηλεχειριστήριο
  Σχάρα κλειδώματος καλύμματος Σχάρα κλειδώματος καλύμματος     Σχάρα κλειδώματος καλύμματος
  Μπαταρία Μπαταρία     Μπαταρία
Χειριστήρια Infrared remote control     ARCWLA ARCWLA
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW   12.10 13.00
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.88 15.9 15.9 15.88
  Συμπυκνωμάτων   19.05     19.05
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.109     0.128
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.109     0.128
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 72 73 64
  Θέρμανση dBA 60 72 73 64
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 541 1,300 1,500 600
    Βάθος mm 1,045 541 541 1,007
    Ύψος mm 378 378 378 285
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένος χάλυβας     Γαλβανισμένος χάλυβας
  Χρώμα     Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα / Άβαφο Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα / Άβαφο
Βάρος Μονάδα kg 44 50.0 56.0 35
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή Pa 70 150 150 90
    Ονομ. Pa 57 128 122 77
    Χαμηλή Pa 45 111 92 64
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min   40.5 48.7
      Χαμηλή m³/min   34.8 37.9
      Μέτρια m³/min   37.4 43.9
      Ονομ. m³/min   37.4 43.9
    Ψύξη Χαμηλή m³/min   34.8 37.9
      Ονομ. m³/min   37 44
      Μέτρια m³/min   37 44
      Υψ. m³/min   40.5 48.7
Απόδοση θέρμανσης Συνολική απόδοση Ονομ. kW   13.5 15.5
Power supply Φάση   1~     1~
  Συχνότητα Hz 50     50
  Όνομα   V1     V1
  Τάση V 220-240     220-240