Πίνακας προδιαγραφών για ACQ-D

ACQ71DV1 ACQ100DV1 ACQ125DV1 ACQ140DV1
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 41 44 47 47
    Ονομ. dBA 38 41 44 44
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 32 36 41 41
    Χαμηλή dBA 35 38 43 43
  Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 32 36 41 41
    Χαμηλή dBA 35 38 43 43
    Υψ. dBA 41 44 47 47
    Ονομ. dBA 38 41 44 44
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού
  Κοχλίες Κοχλίες Κοχλίες Κοχλίες Κοχλίες
  Ροδέλα Ροδέλα Ροδέλα Ροδέλα Ροδέλα
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο Ασύρματο τηλεχειριστήριο Ασύρματο τηλεχειριστήριο Ασύρματο τηλεχειριστήριο Ασύρματο τηλεχειριστήριο
  Σχάρα κλειδώματος καλύμματος Σχάρα κλειδώματος καλύμματος Σχάρα κλειδώματος καλύμματος Σχάρα κλειδώματος καλύμματος Σχάρα κλειδώματος καλύμματος
  Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία Μπαταρία
Χειριστήρια Wired remote control   ARCWB ARCWB ARCWB ARCWB
  Infrared remote control   ARCWLA ARCWLA ARCWLA ARCWLA
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.88 15.88 15.88 15.88
  Συμπυκνωμάτων   19.05 19.05 19.05 19.05
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 0.067 0.094 0.137 0.137
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.067 0.094 0.137 0.137
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 54 56 60 60
  Θέρμανση dBA 54 56 60 60
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 820 820 820 820
    Βάθος mm 820 820 820 820
    Ύψος mm 265 300 300 300
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας
Βάρος Μονάδα kg 31 39 39 39
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 24.4 29.2 34.0 34.0
      Χαμηλή m³/min 17.6 21.0 26.3 26.3
      Ονομ. m³/min 20.5 24.4 29.2 29.2
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 17.6 21.0 26.3 26.3
      Ονομ. m³/min 20.5 24.4 29.2 29.2
      Υψ. m³/min 24.4 29.2 34.0 34.0
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 15.0 17.6 22.1 22.1
    Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία m³/min 15.0 17.6 22.1 22.1
Διακοσμητική μάσκα Βάρος kg 4 4 4 4
  Διαστάσεις Ύψος mm 82 82 82 82
    Βάθος mm 990 990 990 990
    Πλάτος mm 990 990 990 990
  Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Όνομα   V1 V1 V1 V1
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240