Πίνακας προδιαγραφών για ADEQ-A / AZQS-B(8)V1

ADEQ100A7VEB / AZQS100B8V1B ADEQ125A7VEB / AZQS125B8V1B ADEQ71A7VEB / AZQS71B2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 6.8
Ψύξη χώρου SEER   4.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 692
  Απόδοση Pdesign kW 9.50
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60
  SCOP/A   3.81
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,793
Pto (Thermostat off) W     91.0
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,480 2,010 1,060 (0.000)
  EER   3.21 3.01 3.21
  COP   3.61 3.45 3.61
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A
    Θέρμανση   A   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.50 7.50
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°