Πίνακας προδιαγραφών για ADEQ-C / AZQS-B(8)V1

ADEQ100C2VEB / AZQS100B8V1B ADEQ125C2VEB / AZQS125B8V1B ADEQ71C2VEB / AZQS71B2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 6.80 (1)
Ψύξη χώρου SEER   5.10 4.71 5.40
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 652 1,543 441
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.1 6.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A   A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.93 6.00
  SCOP/A   3.81 3.50 3.81
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A   A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,793 3,167 2,205
Ονομαστική απόδοση EER     2.27
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 7.50 (2)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m