Πίνακας προδιαγραφών για ADEQ-C

ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 36 38 37 37 31 31
    Ονομ. dBA 36 38 37 37 31 31
    Μέτρια dBA 33 35 34 34 28 28
    Χαμηλή dBA 30 32 29 29 25 25
  Ψύξη Μέτρια dBA 32 35 32 32 28 28
    Χαμηλή dBA 30 32 29 29 25 25
    Υψ. dBA 34 37 35 35 30 30
    Ονομ. dBA 34 37 35 35 30 30
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8 8 8
  Κοχλίες 40 40 40 40 40 40
  Μόνωση συνδέσμου 2 2 2 2 2 2
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 5 5 5 5 5 5
  Σφιγκτήρες 4 4 4 4 4 4
Ψυκτικό μέσο GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW   12.10
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52 6.35 6.35 6.35 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9 15.9 9.52 12.7 12.7 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Ψύξη dBA 58 62 60 60 56 56
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,400 1,400 700 700 1,000 1,000
    Βάθος mm 800 800 800 800 800 800
    Ύψος mm 245 245 245 245 245 245
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
  Χρώμα   Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο
Βάρος Μονάδα kg 46 46 28.0 28.0 35.0 35
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή Pa 150 150 150 150 150 150
    Ονομ. Pa 40 50 30 30 30 30
Απόδοση θέρμανσης Συνολική απόδοση Ονομ. kW   13.5
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.