Πίνακας προδιαγραφών για ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 37 37 31 31 36 38
    Ονομ. dBA 37 37 31 31 36 38
    Μέτρια dBA 34 34 28 28 33 35
    Χαμηλή dBA 29 29 25 25 30 32
  Ψύξη Μέτρια dBA 32 32 28 28 32 35
    Χαμηλή dBA 29 29 25 25 30 32
    Υψ. dBA 35 35 30 30 34 37
    Ονομ. dBA 35 35 30 30 34 37
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8 8 8
  Κοχλίες 40 40 40 40 40 40
  Μόνωση συνδέσμου 2 2 2 2 2 2
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 5 5 5 5 5 5
  Σφιγκτήρες 4 4 4 4 4 4
Ψυκτικό μέσο GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW           12.10
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Ψύξη dBA 60 60 56 56 58 62
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Βάθος mm 800 800 800 800 800 800
    Ύψος mm 245 245 245 245 245 245
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
  Χρώμα   Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο
Βάρος Μονάδα kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή Pa 150 150 150 150 150 150
    Ονομ. Pa 30 30 30 30 40 50
Απόδοση θέρμανσης Συνολική απόδοση Ονομ. kW           13.5
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.