Πίνακας προδιαγραφών για ATX-K / ARX-K

ATX20KV1B / ARX20K2V1B ATX20KV1B / ARX20K5V1B9 ATX25KV1B / ARX25K2V1B ATX25KV1B / ARX25K5V1B9 ATX35KV1B / ARX35K2V1B ATX35KV1B / ARX35K5V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
  Μέγ. kW 2.6 2.6 3.0 3.0 4.0 4.0
  Ονομ. kW 2.0 (2) 2.0 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 3.5 (2)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων OD χιλ. 18 18 18 18 18 18
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 252 252 331 331 510 510
  EER   3.97 (1) 3.97 (1) 3.78 (1) 3.78 (1) 3.43 (1) 3.43 (1)
  COP   4.77 (1) 4.77 (1) 4.36 (1) 4.36 (1) 4.02 (1) 4.02 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 3.0 (2) 3.0 (2) 4.0 (2) 4.0 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
  Μέγ. kW 3.5 3.5 4.0 4.0 4.8 4.8
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°