Πίνακας προδιαγραφών για ATXB-C / ARXB-C

ATXB25C2V1B / ARXB25C2V1B ATXB25C2V1B / ARXB25C5V1B9 ATXB35C2V1B / ARXB35C2V1B ATXB35C2V1B / ARXB35C5V1B9 ATXB50CV1B / ARXB50CV1B ATXB60CV1B / ARXB60CV1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.630 1.750
  Μέγ. kW 3.0 3.0 3.8 3.8 6.200 6.500
  Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 3.3 (2) 3.3 (2) 5.480 (2) 6.230 (2)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.5 9.5 9.5 9.5
  Drain OD χιλ. 18 18 18 18
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 385 385 514 514 851 964
  EER   3.25 (1) 3.25 (1) 3.21 (1) 3.21 (1) 3.22 (1) 3.23 (1)
  COP   4.01 (1) 4.01 (1) 3.71 (1) 3.71 (1) 3.75 (1) 3.81 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 2.8 (2) 2.8 (2) 3.5 (2) 3.5 (2) 5.620 (2) 6.400 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.170 1.200
  Μέγ. kW 4.0 4.0 4.8 4.8 6.600 7.100
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
    (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου