Πίνακας προδιαγραφών για ATXP-M

ATXP20M5V1B ATXP25M5V1B ATXP35M5V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 40
    Μέτρια dBA 34 34 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21
    Χαμηλή dBA 28 28 29
  Ψύξη Μέτρια dBA 33 33 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 20
    Χαμηλή dBA 25 26 27
    Υψ. dBA 39 40 43
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 1 2 2
  Ασημί φίλτρο σωματιδίων 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.019 0.020 0.032
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.023 0.023 0.032
Sound power level Ψύξη dBA 55 55 58
  Θέρμανση dBA 55 55 58
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 770 770 770
    Βάθος mm 225 225 225
    Ύψος mm 286 286 286
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 8.50 8.50 9.00
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 10.4 10.4 11.5
      Χαμηλή m³/min 6.2 6.4 7.0
      Μέτρια m³/min 8.1 8.1 9.0
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.2 5.2 5.3
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 5.6 5.8 6.3
      Μέτρια m³/min 7.4 7.7 8.3
      Υψ. m³/min 9.5 9.7 11.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.2 4.2 4.5
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240