Πίνακας προδιαγραφών για AZQS-B(8)V1

AZQS71B2V1B AZQS100B8V1B AZQS125B8V1B AZQS140B8V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος χιλ. 770 990 990 1,430
    Πλάτος χιλ. 900 940 940 940
    Βάθος χιλ. 320 320 320 320
Βάρος Μονάδα kg 67 72.8 74.3 94.9
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Operation range Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -5 -5.0 -5.0 -5.0
      Μέγ. °CDB 46 46.0 46.0 46.0
  Heating Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15.0 -15.0 -15.0
      Μέγ. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 70.0 71.0 70.0
  Θέρμανση dBA   70.0 71.0 70.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48 53 54 53
  Θέρμανση Ονομ. dBA 50 57 58 54
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 43 49 49 49
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 2.75 2.9 2.9 4.0
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 15.9 15.9 15.9 15.9
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 50 50, 30 (1) 50, 30 (1) 50, 30 (1)
    Σύστημα Ισοδύναμο m 70 70, 40 (1) 70, 40 (1) 70, 40 (1)
      Χωρίς φορτίο m 30 30 30 30
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m   0.5 0.5 0.5
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A   32 32 40
Σημειώσεις (1) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (1) - Για συνδυασμό με εσωτερικές μονάδες FCAG~AVEB (1) - Για συνδυασμό με εσωτερικές μονάδες FCAG~AVEB (1) - Για συνδυασμό με εσωτερικές μονάδες FCAG~AVEB
  (2) - Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση (2) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (2) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (2) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση.
  (3) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  (4) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (4) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (4) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (4) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (5) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
    (6) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A (6) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A (6) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A