Πίνακας προδιαγραφών για BRC7EA631

BRC7EA631.
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 62
    Βάθος mm 17.5
    Ύψος mm 157