Πίνακας προδιαγραφών για BRC7FA532FB

BRC7FA532FB.
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 62
    Βάθος χιλ. 17.5
    Ύψος χιλ. 157