Πίνακας προδιαγραφών για BRC7GA53-9

BRC7GA53-9.
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 62
    Βάθος mm 17.5
    Ύψος mm 157