Πίνακας προδιαγραφών για BSV4Q-PV

BSV4Q100PV1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Προσαρτημένη σωλήνωση Προσαρτημένη σωλήνωση
  Κάλυμμα μονωτικού σωλήνα Κάλυμμα μονωτικού σωλήνα
  Σφιγκτήρες Σφιγκτήρες
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν ανά κλάδο 6
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 24
Piping connections Εξωτερική μονάδα Υγρού Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση
      Εξ.Διάμ. mm 12.7
    Εξερχόμενου αερίου Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση
      Εξ.Διάμ. mm 19.1
    Αερίου Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση
      Εξ.Διάμ. mm 28.6
  Εσωτερική μονάδα Αερίου Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση
      Εξ.Διάμ. mm 15.9
    Υγρού Εξ.Διάμ. mm 9.5
      Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση
Power input Ψύξη Ονομ. kW 0.020
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.020
Μέγιστος δείκτης απόδοσης εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν ανά κλάδο 100
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,053
    Βάθος mm 635
    Ύψος mm 209
Βάρος Μονάδα kg 60
Αριθμός κλάδων 4
Δείκτης μέγιστης απόδοσης εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 400
Power supply Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
  Όνομα   V1
Σημειώσεις (1) - Σε περίπτωση σύνδεσης με εσωτερική μονάδα τύπου 20~50, το μέγεθος του σωλήνα εμπορίου πρέπει να αντιστοιχεί στο μέγεθος του προσαρτημένου σωλήνα. Συνδέστε τον προσαρτημένο σωλήνα στο σωλήνα του εμπορίου με χαλκοκόλληση.
  (2) - Στην περίπτωση που η διάμετρος της ένωσης δεν ταιριάζει στην πλευρά τριπλής σωλήνωσης, απαιτείται συστολή (από το εμπόριο)
  (3) - Οι μονωτές είναι απαραίτητοι (από το εμπόριο) για την πλευρά της τριπλής σωλήνωσης
  (4) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (5) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
  (7) - MFA ≤ 4 x FLA
  (8) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α
  (9) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA
  (10) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη