Πίνακας προδιαγραφών για CHYHBH-AV32 / 3MXM-N7

CHYHBH05AFV32 / 3MXM52N2V1B7
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A
COP 4.49 (1)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 111.4
      SCOP   2.86
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.41 (1)
Σημειώσεις (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ