Πίνακας προδιαγραφών για CTXM-R

CTXM15R2V1B CTXM15R5V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 39
    Μέτρια dBA 34 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20
    Χαμηλή dBA 26 26
  Ψύξη Μέτρια dBA 33 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19
    Χαμηλή dBA 25 25
    Υψ. dBA 41 41
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2
  Κιτ αντάπτορα WLAN 1 1
Control systems Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67 ARC466A67
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18
Power input Ψύξη Ονομ. kW 0.029 0.029
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.023 0.023
Sound power level Ψύξη dBA 57 57
  Θέρμανση dBA 54 54
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 778 778
    Βάθος mm 272 272
    Ύψος mm 295 295
Περίβλημα Colour   Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 10.0 10.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 9.3 9.3
      Μέτρια m³/min 8.2 8.2
      Χαμηλή m³/min 6.2 6.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.1 5.1
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 5.7 5.7
      Μέτρια m³/min 7.5 7.5
      Υψ. m³/min 10.5 10.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.3 4.3
Power supply Phase   1~ 1~
  Όνομα   V1 V1
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m