Πίνακας προδιαγραφών για CTXS-K

CTXS15K2V1B CTXS15K3V1B CTXS35K3V1B CTXS35K2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 38 38 41 41
    Μέτρια dBA   33 36
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21 21
    Χαμηλή dBA 28 28 30 30
  Ψύξη Μέτρια dBA   31 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21 21
    Χαμηλή dBA 25 25 28 28
    Υψ. dBA 37 37 42 42
    Ονομ. dBA 33
  Ψύξη Ονομ. dBA 31     35
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1
  Μπαταρίες 2     2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2     2
Χειριστήρια Infrared remote control   ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.5 9.50 9.50 9.5
  Αποχέτευση   18 18 18 18
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.040 0.040 0.040 0.040
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.040 0.040 0.040 0.040
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 59 59
  Θέρμανση dBA 56 56 58 58
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 780 780 780 780
    Βάθος mm 215 215 215 215
    Ύψος mm 289 289 289 289
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 8 8.00 8.00 8
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min       10.1
      Χαμηλή m³/min       6.3
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min       4.3
    Ψύξη Χαμηλή m³/min       5.2
      Υψ. m³/min       9.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min       3.9
      Ονομ. m³/min       8.1
    Ψύξη Ονομ. m³/min       7.2
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Όνομα   V1 V1 V1 V1
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
Στάνταρτ εξαρτήματα Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ   2 2
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη   2 2
Σημειώσεις   (4) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (4) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.