Πίνακας προδιαγραφών για EABX-D9W7 / EPGA011-016DV7

EABX16DF9W7 / EPGA11DAV37 EABX16DF9W7 / EPGA14DAV37 EABX16DF9W7 / EPGA16DAV37
COP 5.15 (1), 3.88 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.78 (1), 3.71 (2)
Indoor unit EABX16DA9W7 EABX16DA9W7 EABX16DA9W7
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 130 132 134
      SCOP   3.32 3.37 3.43
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 10.5 (1), 10.7 (2) 11.1 (1), 11.9 (2) 13.5 (1), 11.9 (2)
EER 4.75 (1), 3.23 (2) 4.09 (1), 2.99 (2) 3.94 (1), 2.99 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.1 (1), 11.3 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 16.5 (1), 15.6 (2)
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 2.21 (1), 3.30 (2) 2.72 (1), 3.97 (2) 3.42 (1), 3.97 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.16 (1), 2.91 (2) 2.91 (1), 3.96 (2) 3.45 (1), 4.21 (2)
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )