Πίνακας προδιαγραφών για EBBX-D6V / ERLA-DV37

EBBX16DF6V / ERLA16D2V37 EBBX16DF6V / ERLA16DAV37
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 16.0 (1), 16.0 (2) 16.0 (1), 16.0 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 13.8 (3), 15.9 (4) 13.8 (3), 15.9 (4)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.53 (1), 4.56 (2) 3.53 (1), 4.56 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 4.68 (3), 3.82 (4) 4.68 (3), 3.82 (4)
COP 4.53 (1), 3.51 (2) 4.53 (1), 3.51 (2)
EER 2.94 (3), 4.16 (4) 2.94 (3), 4.16 (4)
SEER 5.76 (5) 5.76 (5)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.35 3.35
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.68 4.68
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825
  (6) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (6) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (7) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (7) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (8) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°. (8) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.