Πίνακας προδιαγραφών για EBBX-D6V

EBBX11DF6V EBBX16DF6V
Περίβλημα Χρώμα   Λευκή + Μαύρη Λευκή + Μαύρη
  Υλικό   Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 840 840
    Πλάτος mm 440 440
    Βάθος mm 390 390
Βάρος Μονάδα kg 52.5 54.5
PED Κατηγορία   Κατηγορία II Κατηγορία II
Στάθμη ηχητικής ισχύος Nom. dBA 44 (3) 44 (3)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 30 (4) 30 (4)
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Min. °C 15 (5) 15 (5)
      Μέγ. °C 60 (5) 60 (5)
  Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 10 (5) 10 (5)
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 5 (5) 5 (5)
      Μέγ. °C 22 (5) 22 (5)
Power supply Όνομα   Βλ. σημείωση 6 Βλ. σημείωση 6
Ηλεκτρικός θερμαντήρας Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   6V3 6V3
    Φάση   1~ / 3~ 1~ / 3~
    Συχνότητα Hz 50 50
    Τάση V 230 230
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 (7) 20 (7)
Σημειώσεις (1) - Ο τομέας λειτουργίας επεκτείνεται στις χαμηλότερες ταχύτητες ροής ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας - ανατρέξτε στην καμπύλη ESP. (1) - Ο τομέας λειτουργίας επεκτείνεται στις χαμηλότερες ταχύτητες ροής ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας - ανατρέξτε στην καμπύλη ESP.
  (2) - Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil) (2) - Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil)
  (3) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°. (3) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.
  (4) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. (4) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  (5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (6) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος. (6) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.
  (7) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας) (7) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)
  (8) - Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον. (8) - Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον.