Πίνακας προδιαγραφών για EBLA04-08E3V3

EBLA04E23V3 EBLA06E23V3 EBLA08E23V3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 4.86 (1), 4.52 (2) 5.83 (1), 5.09 (2) 6.18 (1), 5.44 (2)
Απόδοση θερμαντήρα Βήμα 1 kW 3 3 3
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 0.820 (1), 1.36 (2) 1.08 (1), 1.55 (2) 1.19 (1), 1.73 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.840 (1), 1.26 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
EER 5.91 (1), 3.32 (2) 5.40 (1), 3.28 (2) 5.19 (1), 3.14 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 770 770 770
    Πλάτος mm 1,250 1,250 1,250
    Βάθος mm 362 362 362
Βάρος Μονάδα kg 91.0 91.0 91.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Min. °C 15 (3) 15 (3) 15 (3)
      Μέγ. °C 65 (3) 65 (3) 65 (3)
  Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 10 (3) 10 (3) 10 (3)
      Μέγ. °CDB 43 43 43
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 5 (3) 5 (3) 5 (3)
      Μέγ. °C 22 22 22
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -27 -27 -27
      Μέγ. °CDB 35 35 35
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 25 25
      Μέγ. °C 55 (3) 55 (3) 55 (3)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 58.0 (1) 60.0 (1) 62.0 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 61.0 (1) 62.0 (1) 62.0 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 44.0 (1) 47.0 (1) 49.0 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 48.0 (1) 49.0 (1) 50.0 (1)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 1.35 1.35 1.35
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.29 3.28 3.35
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.54 4.52 4.61
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++ A+++
Εξάρτημα συμπιεστή Γενική τροφοδοσία ρεύματος Φάση   3N 3N 3N
    Τάση V 220 220 220
Power supply Όνομα   V3 V3 V3
  Phase   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 +/-10% 230 +/-10% 230 +/-10%
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας