Πίνακας προδιαγραφών για EBSH-D

EBSH11P30DF EBSH11P50DF EBSH16P50DF EBSH16P30DF
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 36.8 36.8 40.3 40.3
Ψυκτικό μέσο GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.80 3.80 3.80 3.80
  Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
    Πλευρά νερού Μέγ. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Ελάχ. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Θέρμανση Πλευρά νερού Μέγ. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Nom. dBA 44.7 44.7 49.0 49.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 594 792 792 594
    Βάθος mm 680 817 817 680
    Ύψος mm 1,893 1,910 1,910 1,893
Περίβλημα Υλικό   Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις
  Χρώμα   Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017)
Βάρος Μονάδα kg 93 114 114 93
PED Κατηγορία   Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897
  (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο