Πίνακας προδιαγραφών για EBSHB-D

EBSHB11P30DF EBSHB11P50DF EBSHB16P30DF EBSHB16P50DF
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 36.8 36.8 40.3 40.3
Ψυκτικό μέσο GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.80 3.80 3.80 3.80
  Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32
Operation range Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
    Πλευρά νερού Μέγ. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Ελάχ. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Heating Πλευρά νερού Μέγ. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Nom. dBA 44.7 44.7 49.0 49.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 594 792 594 792
    Βάθος χιλ. 680 817 680 817
    Ύψος χιλ. 1,893 1,910 1,893 1,910
Casing Material   Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις Πολυπροπυλένιο με αντοχή στις κρούσεις
  Colour   Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017) Χρώμα Traffic white (RAL9016) / Χρώμα Traffic black (RAL9017)
Βάρος Μονάδα kg 94 117 94 117
PED Κατηγορία   Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897 (1) - Απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το ΕΝ12897
  (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο (2) - Ανατρέξτε στα όρια λειτουργίας στο σχέδιο