Πίνακας προδιαγραφών για EBVZ-D9W

EBVZ16S18DJ9W EBVZ16S23DJ9W
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 30.0 (4) 30.0 (4)
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 10 (5) 10 (5)
    Πλευρά νερού Μέγ. °C 22 (5) 22 (5)
      Ελάχ. °C 5 (5) 5 (5)
  Θέρμανση Πλευρά νερού Μέγ. °C 60 (5) 60 (5)
      Min. °C 15 (5) 15 (5)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Nom. dBA 44.0 (4) 44.0 (4)
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 595 595
    Βάθος χιλ. 634 634
    Ύψος χιλ. 1,655 1,855
Περίβλημα Υλικό   Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη
  Χρώμα   Λευκή + Μαύρη Λευκή + Μαύρη
PED Κατηγορία   Κατηγορία II Κατηγορία II
Βάρος Μονάδα kg 137 145
Ηλεκτρικός θερμαντήρας Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 (7) 20 (7)
  Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50
    Τάση V 400 400
    Όνομα   9W 9W
    Φάση   3 3
Power supply Όνομα   Βλ. σημείωση 6 Βλ. σημείωση 6
Σημειώσεις (1) - Ο τομέας λειτουργίας επεκτείνεται στις χαμηλότερες ταχύτητες ροής ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας - ανατρέξτε στην καμπύλη ESP. (1) - Ο τομέας λειτουργίας επεκτείνεται στις χαμηλότερες ταχύτητες ροής ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας - ανατρέξτε στην καμπύλη ESP.
  (2) - Με βάση dT 45 K (2) - Με βάση dT 45 K
  (3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής (3) - συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων + PHE + εφεδρικός θερμαντήρας / εξαιρείται το δοχείο διαστολής
  (4) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°. (4) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.
  (5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (6) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος. (6) - Η παραπάνω τροφοδοσία ρεύματος του κιβωτίου hydro είναι μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα. Το κιβώτιο διακοπτών και η αντλία του υδρο-κιβωτίου παρέχονται μέσω της εξωτερικής μονάδας. Η προαιρετική δεξαμενή καυτού νερού χρήσης διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος.
  (7) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας) (7) - 4 πόλοι 20 Α καμπύλη 400V κατηγορία ενεργοποίησης C (ανατρέξτε στο διάγραμμα συνδεσμολογίας)