Πίνακας προδιαγραφών για EDLA04-08E3V3

EDLA04E23V3 EDLA06E23V3 EDLA08E23V3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Απόδοση θερμαντήρα Βήμα 1 kW 3 3 3
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.840 (1), 1.26 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 770 770 770
    Πλάτος mm 1,250 1,250 1,250
    Βάθος mm 362 362 362
Βάρος Μονάδα kg 91.0 91.0 91.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Min. °C 15 (3) 15 (3) 15 (3)
      Μέγ. °C 65 (3) 65 (3) 65 (3)
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -27 -27 -27
      Μέγ. °CDB 35 35 35
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 25 25
      Μέγ. °C 55 (3) 55 (3) 55 (3)
Sound power level Θέρμανση Ονομ. dBA 58.0 (1) 60.0 (1) 62.0 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 44.0 (1) 47.0 (1) 49.0 (1)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Charge kg 1.35 1.35 1.35
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.26 3.26 3.32
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.48 4.47 4.56
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++ A+++
Εξάρτημα συμπιεστή Γενική τροφοδοσία ρεύματος Φάση   3N 3N 3N
    Τάση V 220 220 220
Power supply Όνομα   V3 V3 V3
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 +/-10% 230 +/-10% 230 +/-10%
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας