Πίνακας προδιαγραφών για EDLA09-14D3W1

EDLA09DA3W1 EDLA11DA3W1 EDLA14DA3W1
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 9.37 (1), 9.00 (2) 10.6 (1), 9.82 (2) 12.0 (1), 12.5 (2)
Απόδοση θερμαντήρα Βήμα 1 kW 3 3 3
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.91 (1), 2.43 (2) 2.18 (1), 2.68 (2) 2.46 (1), 3.42 (2)
COP 4.91 (1), 3.71 (2) 4.83 (1), 3.66 (2) 4.87 (1), 3.64 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος χιλ. 870 870 870
    Πλάτος χιλ. 1,380 1,380 1,380
    Βάθος χιλ. 460 460 460
Βάρος Μονάδα kg 149 149 149
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 48.0 55.8 70.4
Operation range Heating Πλευρά νερού Min. °C 15 (6) 15 (6) 15 (6)
      Μέγ. °C 60 (6) 60 (6) 60 (6)
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -25 -25 -25
      Μέγ. °CDB 35 35 35
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 25 25
      Μέγ. °C 55 (6) 55 (6) 55 (6)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.80 3.80 3.80
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.39 3.32 3.37
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.72 4.64 4.62
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++ A+++
Εξάρτημα συμπιεστή Γενική τροφοδοσία ρεύματος Φάση   3N 3N 3N
    Τάση V 400 400 400
Power supply Όνομα   W1 W1 W1
  Phase   3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 400 400 400
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825
  (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.