Πίνακας προδιαγραφών για EDLQ-CV3

EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48 (8) 49 (8)
Ψυκτικό μέσο GWP   2,088 2,088
  Φορτίο kg 1.30 1.45
  Τύπος   R-410A R-410A
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Μέγ. °C 55.0 55.0
      Min. °C 15 (4) 15 (4)
  Ζεστό νερό χρήσης Πλευρά νερού Μέγ. °C 80 (7) 80 (7)
      Ελάχ. °C 25 25
    Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -25.0 (6) -25.0 (6)
      Μέγ. °CDB 35.0 (6) 35.0 (6)
Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW 0.880 (1), 1.13 (2) 1.55 (1), 2.02 (2)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 61 62
COP 5.00 (1), 3.58 (2) 4.52 (1), 3.42 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,090 1,090
    Βάθος mm 350 350
    Ύψος mm 735 735
Βάρος Μονάδα kg 76.0 80.0
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 172 163
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++
      SCOP   4.39 4.14
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 125 125
      SCOP   3.20 3.20
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 45.0 47.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
Power supply Φάση   1~ 1~
  Όνομα   V3 V3
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 230 230
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  (4) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C (4) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C
  (5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στάνταρ αξεσουάρ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/ λειτουργίας (5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στάνταρ αξεσουάρ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/ λειτουργίας
  (6) - Εύρος λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω ενισχυτικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας. (6) - Εύρος λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω ενισχυτικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας.
  (7) - > Μόνο 50°C BSH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας (7) - > Μόνο 50°C BSH, χωρίς λειτουργία αντλίας θερμότητας
  (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (8) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  (9) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης). (9) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).
  (10) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (10) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  (11) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας (11) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας