Πίνακας προδιαγραφών για EHSH-D3 / ERGA-EV

EHSH04P30DA3 / ERGA04EAV3
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A+
COP 5.10 (1), 3.65 (2)
Indoor unit EHSH04P30DA3
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 127
      SCOP   3.26
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.30 (1), 4.60 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.840 (1), 1.26 (2)
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )