Πίνακας προδιαγραφών για EHSH-E / ERGA-EV

EHSH04P30EF / ERGA04EAV3
Indoor unit EHSH04P30EF
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.30 (1), 4.60 (2)
Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW 0.840 (1), 1.26 (2)
COP 5.10 (1), 3.65 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A+
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.26
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.48
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )