Πίνακας προδιαγραφών για EHSXB-E / ERGA-EVH

EHSXB08P50EF / ERGA06EAV3H EHSXB08P30EF / ERGA06EAV3H
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL L
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A+ A+
COP 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2)
Indoor unit EHSXB08P50EF EHSXB08P30EF
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 178 178
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++
      SCOP   4.52 4.52
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 128 128
      SCOP   3.28 3.28
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW 5.96 (1), 5.09 (2) 5.96 (1), 5.09 (2)
EER 5.61 (1), 3.28 (2) 5.61 (1), 3.28 (2)
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 1.06 (1), 1.55 (2) 1.06 (1), 1.55 (2)
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )