Πίνακας προδιαγραφών για EHSXB-E / ERGA-EVH7

EHSXB08P50EF / ERGA08EAV3H7 EHSXB08P30EF / ERGA08EAV3H7
Indoor unit EHSXB08P50EF EHSXB08P30EF
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW 6.25 (1), 5.44 (2) 6.25 (1), 5.44 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 1.16 (1), 1.73 (2) 1.16 (1), 1.73 (2)
COP 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
EER 5.40 (1), 3.14 (2) 5.40 (1), 3.14 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL L
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A+ A+
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.35 3.35
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.61 4.61
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )