Πίνακας προδιαγραφών για EHVH-E6V / ERGA-EV7

EHVH04S18EA6V / ERGA04EAV37 EHVH04S23EA6V / ERGA04EAV37 EHVH04S23EJ6V / ERGA04EAV37 EHVH04S18EJ6V / ERGA04EAV37
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL XL L
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A
COP 5.23 (1), 3.65 (2) 5.23 (1), 3.65 (2) 5.23 (1), 3.65 (2) 5.23 (1), 3.65 (2)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 192 192 192 192
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++ A+++ A+++
      SCOP   4.88 4.88 4.88 4.88
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 127 127 127 127
      SCOP   3.26 3.26 3.26 3.26
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h28min 1h40min 1h40min 1h28min
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.36 (1), 4.60 (2) 4.36 (1), 4.60 (2) 4.36 (1), 4.60 (2) 4.36 (1), 4.60 (2)
Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW 0.830 (1), 1.26 (2) 0.830 (1), 1.26 (2) 0.830 (1), 1.26 (2) 0.830 (1), 1.26 (2)
  Ζεστό νερό χρήσης από 10°C έως 50°C Ονομ. kWh 2.48 3.01 3.01 2.48
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )