Πίνακας προδιαγραφών για EKRUDAS

EKRUDAS.
Χειριστήρια Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας   VI
  Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 4.0