Πίνακας προδιαγραφών για EKVDX-A

EKVDX32A2VEB EKVDX50A2VEB EKVDX80A2VEB EKVDX100A2VEB
Operation range Operation range-=-Around unit-=-°CDB °CDB 10°C~40°CDB, σχ. υγρ. 80% ή λιγότερο 10°C~40°CDB, σχ. υγρ. 80% ή λιγότερο 10°C~40°CDB, σχ. υγρ. 80% ή λιγότερο 10°C~40°CDB, σχ. υγρ. 80% ή λιγότερο
Βάρος Μονάδα kg 19.0 23.4 30.1 37.7
Ψυκτικό μέσο Έλεγχος   Ηλεκτροκίνητη θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτροκίνητη θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτροκίνητη θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτροκίνητη θερμοεκτονωτική βαλβίδα
  GWP   675.0, 2,087.5 675.0, 2,087.5 675.0, 2,087.5 675.0, 2,087.5
  Τύπος   R32/R410A R32/R410A R32/R410A R32/R410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 6.35 6.35 6.35 6.35
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 12.7 12.7 12.7 12.7
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Drain   VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm VP20 (Εσ. διαμ. 20/Εξ.Διάμ. 26), ύψος αποστράγγισης 625 mm
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 550 700 1,000 1,400
    Βάθος χιλ. 809 809 809 809
    Ύψος χιλ. 250 250 250 250
Casing Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Όνομα   VE VE VE VE
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (2) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (2) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (2) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (2) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (3) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (3) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (3) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (3) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (4) - Το MCA αντιπροσωπεύει το μέγιστο ρεύμα εισόδου. (4) - Το MCA αντιπροσωπεύει το μέγιστο ρεύμα εισόδου. (4) - Το MCA αντιπροσωπεύει το μέγιστο ρεύμα εισόδου. (4) - Το MCA αντιπροσωπεύει το μέγιστο ρεύμα εισόδου.
  (5) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (5) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (5) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (5) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA