Πίνακας προδιαγραφών για ERLA-DV37

ERLA16DAV37 ERLA16D2V37
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος χιλ. 870 870
    Πλάτος χιλ. 1,100 1,100
    Βάθος χιλ. 460 460
Βάρος Μονάδα kg 101 101
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 85.0 85.0
    Ψύξη Υψ. m³/min 85.0 85.0
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10
    Μέγ. °CDB 43 43
  Ζεστό νερό χρήσης Μέγ. °CDB 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
    Ελάχ. °CDB -25 -25
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.50 9.50
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων OD χιλ. 26 26
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 62.0 (2) 62.0 (2)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48.0 (2) 48.0 (2)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.80 3.80
Power supply Όνομα   V3 V3
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 230 230
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 32 32
Σημειώσεις (1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.