Πίνακας προδιαγραφών για ERLA-DW17

ERLA16D2W17 ERLA16DAW17
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48.0 (2) 48.0 (2)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 62.0 (2) 62.0 (2)
Ψυκτικό μέσο GWP   675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.80 3.80
  Τύπος   R-32 R-32
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,100 1,100
    Βάθος mm 460 460
    Ύψος mm 870 870
Βάρος Μονάδα kg 101 101
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Μέγ. °CDB 43 43
    Ελάχ. °CDB 10 10
  Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ. °CDB -25 -25
    Μέγ. °CDB 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 85.0 85.0
    Ψύξη Υψ. m³/min 85.0 85.0
Piping connections Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
  Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων OD mm 26 26
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0
Power supply Φάση   3~ 3~
  Όνομα   W1 W1
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 400 400
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 16 16
Σημειώσεις (1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.