Πίνακας προδιαγραφών για ERSQ-AY1

ERSQ011AAY1 ERSQ014AAY1 ERSQ016AAY1
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 52 53 55
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
Ψυκτικό μέσο GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 4.5 4.5 4.5
  Τύπος   R-410A R-410A R-410A
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Max. °CWB 20 20 20
    Min. °CWB -20 -20 -20
  Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ. °CDB -20 -20 -20
    Μέγ. °CDB 35 35 35
Συνδέσεις σωληνώσεων Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
  Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.52 9.52 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων OD χιλ. 26x3 26x3 26x3
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30 30 30
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 68 69 71
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 900 900 900
    Βάθος χιλ. 320 320 320
    Ύψος χιλ. 1,345 1,345 1,345
Βάρος Μονάδα kg 120 120 120
Power supply Φάση   3~ 3~ 3~
  Όνομα   Y1 Y1 Y1
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 16 16 16
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (2) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (2) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου