Πίνακας προδιαγραφών για EWAA-DV3P-H

EWAA004D2V3P-H EWAA006D2V3P-H EWAA008D2V3P-H EWAA011DAV3P-H- EWAA014DAV3P-H- EWAA016DAV3P-H-
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48.0 (1) 49.0 (1) 50.0 (1) 47.7 50.8 51.0
Υδραυλικά εξαρτήματα Δοχείο διαστολής Όγκος l       8 8 8
Εύρος λειτουργίας Πλευρά αέρα Ψύξη Ελάχ. °CDB       10 10 10
      Μέγ. °CDB       43 43 43
  Πλευρά νερού Operation range-=-Water side-=-Cooling Operation range-=-Water side-=-Cooling-=-Max.-=-°CDB °CDB       22 22 22
      Operation range-=-Water side-=-Cooling-=-Min.-=-°CDB °CDB       5 5 5
Ποσότητα ψυκτικού Ανά κύκλωμα kg       3.80 3.80 3.80
  Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq TCO2Eq       2.6 2.6 2.6
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter
  Μέθοδος εκκίνησης_         Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
  Ποσότητα_   1 1 1 1 1 1
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος         Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη
Βάρος Μονάδα kg 88.0 88.0 88.0 147 147 147
EER 5.91 (1), 3.32 (2) 5.40 (1), 3.28 (2) 5.19 (1), 3.14 (2) 3.26 (1), 5.31 (2) 3.16 (1), 5.04 (2) 3.06 (1), 4.74 (2)
Ψυκτικό μέσο GWP         675.0 675.0 675.0
  Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Κυκλώματα Ποσότητα         1 1 1
  Έλεγχος         Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
  Charge kg 1.35 1.35 1.35
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Ονομ. σ.α.λ.       550 650 650
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 4.86 (1), 4.52 (2) 5.83 (1), 5.09 (2) 6.18 (1), 5.44 (2) 11.6 (1), 11.5 (2) 12.8 (1), 12.7 (2) 14.0 (1), 15.3 (2)
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Όγκος νερού l       2 2 2
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l       20 (6) 20 (6) 20 (6)
  Τύπος         Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW       3.56 (1), 2.17 (2) 4.06 (1), 2.51 (2) 4.58 (1), 3.24 (2)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 61.0 (1) 62.0 (1) 62.0 (1) 67.0 69.0 69.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,250 1,250 1,250 1,380 1,380 1,380
    Βάθος mm 362 362 362 460 460 460
    Ύψος mm 770 770 770 870 870 870
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min       70 85 85
Συμπιεστής Μέθοδος εκκίνησης_         Inverter Inverter Inverter
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Όνομα         V3 V3 V3
  Τάση V 230 +/-10% 230 +/-10% 230 +/-10% 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (3) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
        (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
        (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825
        (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
        (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
Εύρος λειτουργίας Πλευρά αέρα Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 (3) 10 (3) 10 (3)
      Μέγ. °CDB 43 43 43
  Πλευρά νερού Εξατμιστής Ελάχ. °CDB 5 (3) 5 (3) 5 (3)
      Μέγ. °CDB 22 22 22
Ψυκτικό μέσο GWP   675.0 675.0 675.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.820 (1), 1.36 (2) 1.08 (1), 1.55 (2) 1.19 (1), 1.73 (2)
Περίβλημα Υλικό   Μαλακός χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου Μαλακός χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου Μαλακός χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου
  Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ποσότητα   1 1 1