Πίνακας προδιαγραφών για EWAA-DW1P-H

EWAA011DAW1P-H- EWAA014DAW1P-H- EWAA016DAW1P-H-
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 47.7 50.8 51.0
Υδραυλικά εξαρτήματα Δοχείο διαστολής Όγκος l 8 8 8
Εύρος λειτουργίας Πλευρά αέρα Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10 10
      Μέγ. °CDB 43 43 43
  Πλευρά νερού Operation range-=-Water side-=-Cooling Operation range-=-Water side-=-Cooling-=-Max.-=-°CDB °CDB 22 22 22
      Operation range-=-Water side-=-Cooling-=-Min.-=-°CDB °CDB 5 5 5
Ποσότητα ψυκτικού Ανά κύκλωμα kg 3.80 3.80 3.80
  Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq TCO2Eq 2.6 2.6 2.6
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing με inverter
  Starting method   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
  Ποσότητα_   1 1 1
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη υπόψυξη
Βάρος Μονάδα kg 147 147 147
EER 3.26 (1), 5.31 (2) 3.16 (1), 5.04 (2) 3.06 (1), 4.74 (2)
Ψυκτικό μέσο GWP   675.0 675.0 675.0
  Τύπος   R-32 R-32 R-32
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Ονομ. σ.α.λ. 550 650 650
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 11.6 (1), 11.5 (2) 12.8 (1), 12.7 (2) 14.0 (1), 15.3 (2)
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Όγκος νερού l 2 2 2
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l 20 (6) 20 (6) 20 (6)
  Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.56 (1), 2.17 (2) 4.06 (1), 2.51 (2) 4.58 (1), 3.24 (2)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 67.0 69.0 69.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,380 1,380 1,380
    Βάθος mm 460 460 460
    Ύψος mm 870 870 870
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 70 85 85
Συμπιεστής Starting method   Inverter Inverter Inverter
Power supply Φάση   3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Όνομα   W1 W1 W1
  Τάση V 400 400 400
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825
  (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
  (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας