Πίνακας προδιαγραφών για EWAD-TZXSC2

EWADH12TZXSC2 EWADH17TZXSC2 EWADC12TZXSC2 EWADC14TZXSC2 EWADH16TZXSC2 EWADC11TZXSC2 EWADC15TZXSC2
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 1,280 1,780 1,206 1,399 1,667 1,124 1,539
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή
  Ελάχιστη απόδοση % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 401.6 575.4 375.9 431.7 524.7 354 478.8
EER 3.19 3.09 3.21 3.24 3.18 3.17 3.22
IPLV 5.54 5.65 5.58 5.79 5.66 5.54 5.7
SEER 5.35 5.39 5.35 5.37 5.43 5.36 5.39
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 12,302 14,104 11,402 11,402 13,202 10,510 12,302
    Ύψος mm 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
    Πλάτος mm 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282
Βάρος Βάρος λειτουργίας kg 11,526 13,048 11,123 11,727 12,575 9,879 12,145
  Μονάδα kg 10,515 12,037 10,112 10,716 11,564 9,322 11,134
Περίβλημα Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
  Υλικό   Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι
Ανεμιστήρας Ποσότητα   26 30 24 24 28 22 26
  Type   Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα
Κινητήρας ανεμιστήρα Μετάδοση κίνησης   Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD
Συμπιεστής Ποσότητα_   2 2 2 2 2 2 2
  Τύπος   Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter
  Starting method   Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 97 102 96 101 102 95 101
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 74 79 73 78 79 73 78
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Φορτίο kg 220 270 200 200 250 175 220
  Κυκλώματα Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 2
Συνδέσεις σωληνώσεων Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)   219.1 273 273 273 273 219.1 273
Power supply Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
    Μέγ. % -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Μονάδα Ρεύμα εκκίν. Μέγ. A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Ρεύμα λειτ. Ψύξη Ονομ. A 686.1 957.5 647.1 735.8 874.7 608.8 806.6
    Μέγ. A 994 1,313 939 1,085 1,218 918 1,124
  Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων A 1,093 1,444 1,033 1,194 1,340 1,010 1,236