Πίνακας προδιαγραφών για EWLH-J-SS

EWLH080J-SS EWLH100J-SS EWLH110J-SS EWLH130J-SS EWLH140J-SS EWLH170J-SS EWLH190J-SS
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 79 79 79 79 79 79 79
Ψυκτικό μέσο Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1
  Τύπος   R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 84 102 109 127 142 174 193
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 23.3 28.1 31.8 37 41.5 49.6 56.3
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9
Συμπιεστής Τύπος   Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής
  Ποσότητα_   1 1 1 1 1 1 1
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 913 913 913 913 913 913 913
    Βάθος mm 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684
    Ύψος mm 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
Έλεγχος απόδοσης Ελάχιστη απόδοση % 25 25 25 25 25 25 25
  Μέθοδος   Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής)
Βάρος Βάρος λειτουργίας kg 1,138 1,159 1,253 1,281 1,327 1,518 1,518
  Μονάδα kg 1,124 1,141 1,237 1,263 1,305 1,489 1,489
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.
  Όγκος νερού l 14 18 14 17 20 26 26
EER 3.62 3.62 3.43 3.42 3.43 3.51 3.43
Power supply Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400