Πίνακας προδιαγραφών για EWWH-J-SS

EWWH090J-SS EWWH110J-SS EWWH120J-SS EWWH130J-SS EWWH150J-SS EWWH180J-SS EWWH200J-SS
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 79 79 79 79 79 79 79
Εύρος λειτουργίας Πλευρά νερού Εξατμιστής Ελάχ. °CDB -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
      Μέγ. °CDB 25 25 25 25 25 25 25
Συμπιεστής Τύπος   Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής Κοχλιοφόρος (single screw) συμπιεστής
  Starting method   Υ - τρίγωνο Υ - τρίγωνο Υ - τρίγωνο Υ - τρίγωνο Υ - τρίγωνο Υ - τρίγωνο Υ - τρίγωνο
  Ποσότητα_   1 1 1 1 1 1 1
Βάρος Βάρος λειτουργίας kg 1,211 1,276 1,378 1,415 1,473 1,663 1,607
  Μονάδα kg 1,177 1,233 1,334 1,366 1,416 1,600 1,675
EER 3.85 3.75 3.72 3.78 3.82 3.67 3.66
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze)
  GWP   7 7 7 7 7 7 7
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1
  Φορτίο kg 18 35 34 37 37 38 38
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 88.77 107.1 115.1 133.5 150.1 181.6 200.6
IPLV 4.1 4.11 4.09 4.11 4.12 4.64 4.6
Συνδέσεις σωληνώσεων Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)   76.2 mm 76.2 mm 76.2 mm 76.2 mm 76.2 mm 76.2 mm 76.2 mm
SEER 3.36 3.38 3.32 3.4 3.39 3.87 3.82
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 30 36.3 41.7 47.8 54.2 65.7 74.4
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 89 89 89 89 89 89 89
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 913 913 913 913 913 913 913
    Βάθος χιλ. 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684
    Ύψος χιλ. 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
Έλεγχος απόδοσης Ελάχιστη απόδοση % 25 25 25 25 25 25 25
  Μέθοδος   Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής) Stepless (Συνεχής)
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας
  Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας. Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας.
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Ονομ. kPa 10.7 10.9 19.3 19.3 17.8 16.8 20.1
  Όγκος νερού l 14 18 14 17 20 26 26
Power supply Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Εύρος τάσης Μέγ. % 10 10 10 10 10 10 10
    Ελάχ. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400
Μονάδα Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων A 83 100 112 127 159 176 198
  Ρεύμα εκκίν. Μέγ. A 153 153 197 197 197 290 290
  Ρεύμα λειτ. Ψύξη Ονομ. A 39 44 55 60 65 76 84
    Μέγ. A 75 90 100 114 143 158 178
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825
  (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
  (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας