Πίνακας προδιαγραφών για EWWQ-KC

EWWQ014KCW1N EWWQ025KCW1N EWWQ033KCW1N EWWQ049KCW1N EWWQ064KCW1N
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 55.2 55.2 62.1 57.6 64.6
Ψυκτικό μέσο Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 2 2
  GWP   2,088.0 2,088.0 2,088.0 2,088.0 2,088.0
  Φορτίο kg 0.0, 1.30 0.0, 1.90 0.0, 2.70 0.0, 4.60 0.0, 6.80
  Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Εύρος λειτουργίας Operation range-=-Evaporator Operation range-=-Evaporator-=-Cooling Operation range-=-Evaporator-=-Cooling-=-Min.-=-°CDB °CDB -10 -10 -10 -10 -10
      Operation range-=-Evaporator-=-Cooling-=-Max.-=-°CDB °CDB 20 20 20 20 20
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.09, 13.25 19.87, 23.89 28.90, 30.47 39.35, 47.15 57.84, 61.00
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 3.20, 3.74 5.70, 6.11 7.30, 8.43 11.4, 12.03 14.6, 16.41
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.90 7.10 8.70 14.4 17.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 69 69 76 72 79
COP 3.84 3.83 3.98 3.77 3.98
Συμπιεστής Τύπος   Σπειροειδής συμπιεστής Σπειροειδής συμπιεστής Σπειροειδής συμπιεστής Σπειροειδής συμπιεστής Σπειροειδής συμπιεστής
  Ποσότητα_   1 1 1 2 2
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 600 600 600 600 600
    Βάθος mm 600 600 600 1,200 1,200
    Ύψος mm 600 600 600 600 600
Έλεγχος απόδοσης Ελάχιστη απόδοση % 100 100 100 50 50
  Μέθοδος   Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 138 137 140 135 147
      SCOP   3.64 3.63 3.71 3.58 3.87
Βάρος Βάρος λειτουργίας kg 70, 74 129, 136 135, 145 247, 266 258, 282
  Μονάδα kg 68.0 132 141 257 265
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας Τύπος   Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
  Όγκος νερού l 1.47 1.96 2.74 4.47 5.88
EER 3.237, 4.20 3.254, 4.18 3.429, 4.16 3.27, 4.13 3.524, 4.18
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.98 27.30 34.74 54.13 69.51
Power supply Φάση   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (1) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (2) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825
  (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (6) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
  (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (7) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας