Πίνακας προδιαγραφών για EWWS-DZXE

EWWS340DZXEA1 EWWS470DZXEA1 EWWS570DZXEA1 EWWS670DZXEA2 EWWS680DZXEA2 EWWS740DZXEA1 EWWS950DZXEA2 EWWSC10DZXEA3 EWWSC11DZXEA2 EWWSC14DZXEA3 EWWSC15DZXEA2 EWWSC17DZXEA3 EWWSC22DZXEA3
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 337 471 558 671 674 729 942 1,025 1,117 1,420 1,451 1,653 2,129
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή
  Ελάχιστη απόδοση % 29 20 20 15 15 17 10 10 10 7 9 7 6
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 70.2 95.1 108 139 139 129 188 209 215 287 259 324 385
EER 4.8 4.96 5.15 4.8 4.85 5.61 5.01 4.89 5.18 4.94 5.6 5.1 5.52
ESEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 3,625 3,625 3,625 3,625 3,585 3,585 3,585 4,688 3,580 4,793 3,580 4,768 4,812
    Ύψος mm 1,865 1,865 1,865 1,985 1,985 1,985 1,985 2,082 2,200 2,083 2,200 2,225 2,290
    Πλάτος mm 1,055 1,055 1,055 1,160 1,160 1,160 1,160 1,510 1,270 1,510 1,270 1,510 1,510
Βάρος Μονάδα kg 1,750 1,950 2,050 2,850 2,850 2,650 3,000 4,400 3,700 4,700 3,900 5,100 5,900
  Βάρος λειτουργίας kg 2,033 2,276 2,407 3,197 3,354 3,162 3,568 4,970 4,412 5,370 4,699 5,890 6,920
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας Τύπος   Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους
  Όγκος νερού l 70 96 107 107 134 134 156 207 199 272 229 317 444
Water heat exchanger - condenser Water heat exchanger - condenser-=-Type   Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους
Συμπιεστής Τύπος   Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι
  Ποσότητα_   1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 87.9 88.9 89.9 91.1 91.0 91.1 92.0 92.6 93.3 93.5 94.3 94.8 95.8
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 69.6 70.6 71.6 72.6 72.6 72.6 73.6 73 74.6 73.9 75.6 75.2 76.2
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A
  Φορτίο kg 160 130 130 200 200 190 200 270 250 270 250 300 355
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  GWP   631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631