Πίνακας προδιαγραφών για FAA-B / AZAS-MY1

FAA100BUV1B / AZAS100M7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2)
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Απόδοση Pdesign kW 9.50
  SEER   5.25
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 633
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Απόδοση Pdesign kW 6.00
  SCOP/A   3.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,205
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά