Πίνακας προδιαγραφών για FAA-B / RZQG-L(8)Y1

FAA71BUV1B / RZQG71L8Y1B FAA100BUV1B / RZQG71L8Y1B FAA100BUV1B / RZQG100L8Y1B FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG100L8Y1B FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG125L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00
Ψύξη χώρου SEER   6.43 6.43 6.11 5.10 5.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 371 371 545 652 824
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.33 6.33 10.20 11.30 12.71
  SCOP/A   4.02 4.02 4.01 3.80 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,205 2,205 3,562 4,164 4,683
Ονομαστική απόδοση EER   3.40 3.40 3.62 3.75 3.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,000   1,312
  COP   3.70   3.61
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A
    Θέρμανση   A   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50   10.80
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας   (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά